Voorwaarden                                                                        (*voorwaarden gedeponeerd bij KvK op 21-12-2006)

  • Door Equine Laser Service wordt geen diagnose gesteld.

  • Behandeling bij voorkeur in overleg met uw of onze veterinair.

  • Verblijf op ons terrein of in de stallen is voor eigen risico.

  • Schade, die  aan apparatuur van Equine Laser Service wordt toegebracht door de patiŽnt komt voor rekening van de eigenaar van de patiŽnt

  • Rekeningen dienen binnen 2 weken te zijn voldaan.

  • Indien, na verzuim van betaling, tot incasso wordt overgegaan, wordt de debiteur naast het verschuldigde bedrag, de administratiekosten, de wettelijke rente op het verschuldigde bedrag en de incassokosten verrekend.